Egzaminy zawodowe – deklaracje

Przypominamy uczniom i absolwentom, że termin składania deklaracji na egzamin zawodowy/egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec 2022 upływa 7 lutego 2022 roku. To znaczy, że deklaracje powinny być złożone jeszcze w tym tygodniu. Przypominamy, że przystąpienie do egzaminu dla uczniów klas trzecich (podstawa programowa z 2019 roku) jest obowiązkowe i jest warunkiem promocji do klasy następnej. Uczniowie klas trzecich składają deklarację u wychowawcy a absolwenci i uczniowie klas czwartych w sekretariacie uczniowskim albo w gabinecie nr 5. Egzaminy rozpoczną się 1 czerwca egzaminem praktycznym dla przyszłych techników hotelarstwa, pozostałe terminy zostaną ogłoszone po zakończeniu procesu planowania. Druk deklaracji do pobrania:deklaracja 2022.

Comments are closed.