Katyń-ocalić od zapomnienia

Obchody rocznicy zbrodni katyńskiej - zdjęcie nr 813 kwietnia 2022r. na Placu Katyńskim, który powstał z oddolnej inicjatywy nauczycieli częstochowskich szkół średnich odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem zbrodni katyńskich.

Jest to miejsce pamięci osób z regionu częstochowskiego, pomordowanych w ZSRR z rozkazu Stalina w 1940 roku -w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Twerze. Powstało pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w 2010 roku, w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, w związku z ogólnopolską akcją „Katyń-ocalić od zapomnienia”. Każdej osobie poświęcono dąb i imienną tabliczkę.

W 2010 roku posadzono 70 drzew, a w 2011 kolejnych 12. Los sprawił, że 10 kwietnia 2010r. wydarzyła się katastrofa lotnicza w Smoleńsku. Kilka dni po tym wydarzeniu zamontowano tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy, a Prezydenta RP L. Kaczyńskiego i Prezydenta RP na uchodźstwie R. Kaczorowskiego uhonorowano dębami. W 2011 wmurowano urny z ziemią z Katynia, Charkowa i Miednoje. Nasi uczniowie klas mundurowych wzięli udział w uroczystym apelu poświęconym tym wydarzeniom.

 

Comments are closed.