Nasze osiągnięcia w konkursie  “Otwarte krajobrazy- piękno i zagrożenia”

Uczennica klasy 2c Wiktoria Ligudzińska, zdobyła II miejsce w konkursie fotograficznym, organizowanym przez Pracownię Badań Krajobrazu w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Głównym celem ogłoszonego konkursu fotograficznego pt. „Otwarte krajobrazy – piękno i zagrożenia” byłó zachęcenie uczestników do przyjrzenia się otwartym przestrzeniom i dostrzeżenia zarówno ich walorów estetycznych i malowniczości, jak i zagrożeń, które sprawiają, że otwartych krajobrazów wokół nas jest coraz mniej.

       Gratulujemy !

Opracowała Katarzyna Klimczak

Comments are closed.