19-12-2019

  • Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody ogłasza wyniki „Szkolnego Konkursu Stroików Świątecznych” z dnia 18grudnia 2019 roku
  • I miejsce : Martyna Rurańska  –  kl. II H
  •  II miejsce: Kacper Bernaś  –  kl. I K
  •  III miejsce: Amadeusz Zielonka –  kl. I K

Prace oceniała Komisja w składzie:

  •   Wicedyrektor: mgr  Beata Janicka
  •    Nauczyciele: mgr  Urszula Martyka – Wiecha, mgr Aleksandra Motyl
  •  Pedagog szkolny: mgr Tadeusz Łata

W konkursie wzięło udział łącznie 69 uczniów z klas: I A -3, IB -12, IF- 5, IG – 1,  I H -1, IJ- 5, I K – 8, IN-1, IU-11, IIF – 7, IIT-11, IIIA-1, III B – 2,IIIC-1, III H – 1, IV F –5.

GRATULUJEMY zwycięzcom i serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.

Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe dnia 20 grudnia b.r. podczas obchodów uroczystości wigilijnej w poszczególnych klasach.

Dziękujemy wszystkim, którzy okazali pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia oraz tym, którzy okazali zainteresowanie i zakupili stroiki, dzięki czemu zebrano kwotę 663  zł. Uzyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla uczniów naszej szkoły, pozostających w trudnej sytuacji materialnej

 Opiekun SK LOP

 Małgorzata Syguła

Comments are closed.