Projekt hospitacyjny –  wizyta niemieckiej nauczycielki w Żeromskim.

09-01-2020

We wtorek, 8 stycznia  odwiedziła naszą szkołę niemiecka nauczycielka języka niemieckiego oraz religii. Wizyta możliwa była dzięki realizowanemu przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z  Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy projektowi hospitacyjnemu z niemiecką szkołą Dienzhofer Gimnazjum w Bambergu. Jego najważniejszym elementem jest wizyta nauczycieli niemieckich w częstochowskich placówkach oświatowych, wzajemna wymiana doświadczeń oraz przybliżenie polskiego systemu kształcenia. Nasza Szkoła uczestniczy w tym interesującym przedsięwzięciu już dziesiąty rok.

Swoją wizytę, nauczycielka  pracująca na co dzień  w szkole średniej w Bambergu, rozpoczęła od lekcji języka niemieckiego prowadzonej przez Urszulę Martykę – Wiechę w klasie drugiej w zawodzie technik hotelarstwa. Podczas tych zajęć uczniowie mieli możliwość zadania pytań, bliższego poznania gościa oraz jego kraju pochodzenia.

Kolejną lekcją było projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych prowadzonej przez p. Jolantę Skórkę. Nauczycielka miała niepowtarzalną okazję poćwiczyć z uczniami klasy drugiej o profilu technik informatyk konfigurację routera, niezbędnej czynności wymaganej na egzaminie zawodowym.

Na lekcji matematyki w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego i pod okiem p. Anety Paluch nauczycielka obserwowała zmagania uczniów ze skomplikowana materią funkcji liniowej. Ze względu na posiadane kwalifikacje oraz życiowy wybór goszczącej u nas nauczycielki, siostry Faustyny, hospitacja odbyła się również na lekcji religii u szkolnej katechetki  s. Joanny Musiał. Uczniowie rozważali wagę podarunków w życiu człowieka i ich wpływu na człowieka. Wymiana doświadczeń zawodowych, trening językowy, możliwość porównania naszych systemów edukacji oraz poznania bliżej obyczajowości naszego zachodniego sąsiada to tylko niektóre korzyści płynące z udziału Szkoły w tym niezwykle ciekawym projekcie hospitacyjnym.

Całe przedsięwzięcie koordynowała p. Urszula Martyka-Wiecha

Jeszcze raz dziękujemy za miłą wizytę!

Vielen Dank für den netten Besuch!

Comments are closed.