Nasz Żeromski na Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Stadion Narodowy – Warszawa

10-01-2020

WARSZAWA 08.01.2020 Urszula Martyka-Wiecha

8 stycznia odbyły się w Warszawie na Stadionie Narodowym sesje tematyczne w ramach Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Agencja Narodowa Programu Erasmus+, doceniając wieloletnie doświadczenie naszej szkoły we wnioskowaniu i realizacji unijnych projektów mobilności dla uczniów, zaprosiła koordynatora projektów p. Urszulę Martykę- Wiechę do poprowadzenia części sesji tematycznej: Erasmus+ dla kształcenia i szkoleń zawodowych. Akcja 1. Mobilność edukacyjna. Była to doskonała sposobność, szczególnie w jubileuszowym roku 50- lecia naszej szkoły, do podzielnia się doświadczeniem zdobywanym od 2005 roku w zakresie realizacji praktyk zagranicznych uczniów Technikum nr 6 finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Prezentacja koncentrowała się wokół przygotowania projektu, koordynacji przewidzianych działań, ich ewaluacji oraz upowszechniania rezultatów realizowanych przez szkołę praktyk zagranicznych.

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji to nie tylko konferencje ale również spotkania z ekspertami Narodowej Agencji, możliwość konsultacji indywidualnych oraz podzielenia się doświadczeniem z innymi organizacjami.

Nasza szkoła posiada od 2019 roku „Kartę Jakości Mobilności”, która potwierdza operacyjną zdolność naszej instytucji do zarządzania wysokiej jakości projektami mobilności.  Przyznanie tego certyfikatu jest nagrodą Narodowej Agencji Programu Erasmus+  oraz wyrazem wsparcia wysiłków szkoły w zwiększeniu umiędzynarodowienia w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez program Erasmus+.

Comments are closed.