Informacja dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia (fryzjer)

13-03-2020

W związku z kierowanymi  pytaniami,  czy i w jakich dniach powinna – w okresie zawieszenia zajęć edukacyjnych – odbywać się praktyczna nauka zawodu pracowników młodocianych podajemy informację przekazaną przez Związek Rzemiosła Polskiego:

„W  sytuacji, kiedy szkoła zorganizuje dla uczniów zdalną naukę, należy uznać, że uczniowie – młodociani pracownicy w dni tygodnia przeznaczone na realizacje nauki teoretycznej w szkole, powinni wykonywać zadania w formule  on-line w domu.

Uczniowie – młodociani pracownicy do pracodawcy powinni zgłosić się w te dni, które w szkolnym planie nauczania zostały wyznaczone na realizację praktycznej nauki zawodu (chodzi o umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu)”.

W sprawie realizacji nauki zdalnej prosimy uczniów o kontakt drogą elektroniczną z wychowawcą klasy.

Comments are closed.