Koleżanki i Koledzy

20-03-2020

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych i planowanym przez MEN nauczaniem zdalnym w szkole zostanie wprowadzony dziennik elektroniczny. Dlatego proszę wychowawców o zalogowanie się w dniu dzisiejszym do godziny 12.00 do dziennika i wykonanie czynności zgodnie z przesłaną procedurą. Pozostali nauczyciele powinni zalogować się na platformę najpóźniej do poniedziałku do godziny 12.00.

W najbliższym tygodniu administratorzy systemu będą pełnić dyżury w szkole w godzinach 9.00 – 14.00 i udzielać informacji w przypadku problemów.

  • 23 marca – poniedziałek – p. Palutek – wychowawcy klas pierwszych
  • 24 marca – wtorek – p. Nocuń – wychowawcy klas drugich
  • 25 marca – środa – p. Skórka – wychowawcy  klas trzecich + 1P, 1K (bez maturalnych)

Wszelkie działania związane z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego powinny zakończyć się najpóźniej w czwartek 26 marca.

Stanisław Dzwonnik, dyrektor szkoły

Comments are closed.