Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 4 w roku szkolnym 2020/2021  NOWOŚĆ!

02-06-2020

Zgodnie z Uchwałą Nr 363.XXVII.2020 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z  dnia 26 marca 2020 z dniem 1 września 2020 zostaje uruchomiona BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 4 w ZSTiO im. S. Żeromskiego w Częstochowie.

DLA

absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia (w zawodzie fryzjer) i

absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej (w zawodzie fryzjer)

Nauka w Branżowej Szkole II Stopnia trwa dwa lata a jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu technika (technik usług fryzjerskich), zdobycie wykształcenia średniego branżowego oraz  pozwala na  przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Comments are closed.