Praktyki zawodowe w Rimini

09-06-2020

Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo- organizacyjno-społecznych uczniów technikum 2018-1-PL01-KA102-048099

Staż czyni mistrza-wrzesień 2019

Comments are closed.