Stypendia szkolne dla uczniów zameldowanych na terenie Miasta Częstochowy

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia wynikającą z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 netto/ osobę (dochody za miesiąc sierpień 2020)

Zgodnie z informacją przesłaną przez MOPS rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne zawierające wszystkie niezbędne (zawarte w druku wniosku) oraz dokumentację do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego.

Wypełnione wnioski o stypendium szkolne wraz z niezbędną dokumentacją do ustalenia sytuacji rodzinnej i materialnej należy przekazać do szkoły od 01.09.2020 do 14.09.2020 r.
do godziny 15:00

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych pod numerem tel. 34 372 42 20 w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, tj.:

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 7:30 – 15:30

wtorek w godzinach 7:30 – 16:00

piątek w godzinach 7:30 – 15:00

1. 2020 2021 WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

3. nowy Wniosek_Stypandium_szkolne_4_str_2020 2021

4. Oświadczenie_STRONY_dochód_ryczałt

5. Oświadczenie_STRONY_dodatkowy_dochód

6. Oświadczenie_STRONY_o_formie stypendium szkolnego

7. Oświadczenie STRONY o ubez. zdrowotnym na zasadach OGÓLNYCH

9. Zaświadczenie o dochodach_CIS

10. Zaświadczenie o dochodach_zatrudnienie

 

Comments are closed.