Nauczanie zdalne od 19 października

18-10-2020

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dnia 16 października 2020r wszystkie szkoły ponadpodstawowe w strefie czerwonej przechodzą w tryb nauczania zdalnego. Od poniedziałku 19 października zajęcia w naszej szkole odbywać się będą z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, w tym platformy Office 365 – MS Teams. Nie jest to jednak jedyna rekomendowana metoda nauczania zdalnego, ze względu na higienę pracy i zgodnie z tekstem Rozporządzenia zalecane jest, cytuję „łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia”. Dlatego w Regulaminie pracy zdalnej uwzględniono również inne formy nauki z wykorzystaniem dostępnych technik i metod kształcenia, np. rekomendowaną przez MEN platformę epodręczniki.pl. O stosowanych  metodach nauczania zdalnego decyduje nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę specyfikę zajęć, liczbę godzin z danego przedmiotu i możliwości psychofizyczne uczniów. Lekcje zdalne trwają od 30 do 45 minut. Mam nadzieję, że ten tryb pracy nie potrwa długo, bo nie jest on łatwy zarówno dla uczniów wymuszając samodyscyplinę w trakcie nauki, jak i dla nauczycieli, którzy odpowiadają za realizację podstawy programowej w warunkach pracy zdalnej. W tym trudnym czasie wszystkim życzę zdrowia, a uczniom satysfakcji z osiąganych efektów nauczania, bo ten czas można przecież bardzo dobrze wykorzystać.

Pozdrawiam

Izabela Laska, p. o. dyrektora szkoły

Comments are closed.