Doradztwo zawodowe – porady zdalne

16-11-2020

Przypominamy, że Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie prowadzi zdalne porady dla młodzieży szkolnej – telefonicznie lub mailowo. W przypadku naszej szkoły prosimy kontaktować się z doradcą zawodowym i psychologiem p. Martą Chuchro: mchuchro.zppp@edukacja.czestochowa.pl  Tel. 34 361 93 92

Agnieszka Ratoń – Korbela

Koordynator szkoly WSDZ

Comments are closed.