Konkurs na Małe Formy Teatralne

Konkurs na Małe Formy Teatralne pod hasłem

„MŁODZI BEZ UZALEŻNIEŃ – ŻYJ PEŁNIĄ ŻYCIA” rozstrzygnięty.

Link do filmu „MŁODZI BEZ UZALEŻNIEŃ – ŻYJ PEŁNIĄ ŻYCIA”
3 grudnia 2020 r. Komisja Konkursowa powołana przez Zastępcę Prezydenta Miasta oceniła spektakle teatralne o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień, przygotowane przez uczniów i uczennice częstochowskich szkół. Z powodu pandemii prezentacje musiały być nagrane i przesłane do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie.

Naszemu spektaklowi „Dzwoń teraz” przyznano III miejsce. Cieszy to tym bardziej, że pierwszego i drugiego miejsca komisja postanowiła w tym roku nie przyznać. Nagroda pieniężna w wysokości 750 zł przeznaczona zostanie na zakup sprzętu przydatnego przy realizacji następnych filmów. Szczególne podziękowania należą się tym uczennicom, uczniom i nauczycielom, którzy w tym trudnym czasie znaleźli czas na przygotowanie konkursowej prezentacji. Efekty tej pracy możecie ocenić sami…

Comments are closed.