UWAGA !!! Stypendia szkolne

dla osób zameldowanych w Częstochowie  (osoby które złożyły wniosek we wrześniu 2020)

Dotyczy zakupów dokonanych od stycznia 2021 do czerwca 2021.Prosimy o dostarczanie oryginałów faktur i rachunków imiennych, do sekretariatu uczniowskiego
w dniach 05 do 08 czerwca 2021 roku.  Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca wynosi 120 zł/miesiąc.

Do dnia 21 maja 2021 należy dostarczyć do siedziby Ośrodka przy ul. POW 2, oświadczenie o aktualnej sytuacji rodzinnej i dochodowej. Druk do pobrania na stronie internetowej szkoły, lub w sekretariacie uczniowskim tj. pok. 19

Pismo do szkół

Oświadczenie I-VI_2021-1

Indywidualna_KARTA_ucznia

ZAŚW_WYCHOWANIE_FIZYCZNE

2020 2021 WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

Comments are closed.