Koleżanki i Koledzy

Opublikowano:20-03-2020

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych i planowanym przez MEN nauczaniem zdalnym w szkole zostanie wprowadzony dziennik elektroniczny. Dlatego proszę wychowawców o zalogowanie się w dniu dzisiejszym do godziny 12.00 do dziennika i wykonanie czynności zgodnie z przesłaną procedurą. Pozostali nauczyciele powinni zalogować się na platformę najpóźniej do poniedziałku do godziny 12.00.

W najbliższym tygodniu administratorzy systemu będą pełnić dyżury w szkole w godzinach 9.00 – 14.00 i udzielać informacji w przypadku problemów.

 • 23 marca – poniedziałek – p. Palutek – wychowawcy klas pierwszych
 • 24 marca – wtorek – p. Nocuń – wychowawcy klas drugich
 • 25 marca – środa – p. Skórka – wychowawcy  klas trzecich + 1P, 1K (bez maturalnych)

Wszelkie działania związane z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego powinny zakończyć się najpóźniej w czwartek 26 marca.

Stanisław Dzwonnik, dyrektor szkoły

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach.

Opublikowano:19-03-2020

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: maturalnego i zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

 • bezpośredni kontakt elektroniczny z uczniami.
 • dziennika elektronicznego,
 • strony internetowej szkoły,
 • mailingu do rodziców,

PRACA ZDLANA

Uwaga uczniowie klas technikum!

Opublikowano:16-03-2020

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa prosimy uczniów klas technikum o wstrzymanie się z osobistym odbiorem świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Od 20 marca 2020 r. wyniki egzaminu będzie można sprawdzić na stronie OKE Jaworzno za pomocą indywidualnego loginu/hasła

Informacja dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia (fryzjer)

Opublikowano:13-03-2020

W związku z kierowanymi  pytaniami,  czy i w jakich dniach powinna – w okresie zawieszenia zajęć edukacyjnych – odbywać się praktyczna nauka zawodu pracowników młodocianych podajemy informację przekazaną przez Związek Rzemiosła Polskiego:

„W  sytuacji, kiedy szkoła zorganizuje dla uczniów zdalną naukę, należy uznać, że uczniowie – młodociani pracownicy w dni tygodnia przeznaczone na realizacje nauki teoretycznej w szkole, powinni wykonywać zadania w formule  on-line w domu.

Uczniowie – młodociani pracownicy do pracodawcy powinni zgłosić się w te dni, które w szkolnym planie nauczania zostały wyznaczone na realizację praktycznej nauki zawodu (chodzi o umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu)”.

W sprawie realizacji nauki zdalnej prosimy uczniów o kontakt drogą elektroniczną z wychowawcą klasy.

Drodzy rodzice i uczniowie

Opublikowano:13-03-2020

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 410) przypominam, iż od 16 do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze są zawieszone.

Lekarze, specjaliści i eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Uczniowie w czasie zawieszenia zajęć powinni bezwzględnie pozostać w domach, nie powinni spotykać się w grupach w celu uniknięcia zarażenia wirusem. Przebywanie w skupiskach ludzi może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Rodzice powinni dołożyć wszelkich starań, aby zalecenia odpowiednich służb były należycie realizowane. W warunkach domowych należy także przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają dzieci i młodzież.

dyrektor szkoły Stanisław Dzwonnik

Zawieszenie zajęć

Opublikowano:11-03-2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz

Platforma epodreczniki.pl   do samodzielnej nauki.

 

Opublikowano:10-03-2020

W dniu 9.03.2020 r. odbył się w naszej szkole Szkolny Turniej Siatkówki. W turnieju uczestniczyło osiem klas: 1C, 1D, 1M, 1T, 2K, 3K, 4K oraz zespół złączony z klas 3H I 3J. Rozgrywki zaczęły się od godziny 8:00 rano i uczestnicy z początku grali w trzech grupach A, B, C. Ostatecznie podium zajęły zespoły informatyczne!

 • pierwsze miejsce: 4K
 • drugie miejsce: 3K
 • trzecie miejsce: 2K

Wielkie podziękowania dla nauczycieli Wychowania Fizycznego, którzy opiekowali się uczniami podczas turnieju oraz pomogli w organizacji. Dziękujemy za udział wszystkim klasom. Poniżej galeria zdjęć z imprezy.

Artur Matuszczyk IIIK

Czytaj dalej

Najlepsi z geografii

Opublikowano:02-03-2020

Wyniki konkursu GEO- PLANETA

Za nami XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego ‘GEO-PLANETA”. Uczniowie klas IIIc, IIc, IVh oraz IIIh brali udział w teście z wiedzy ogólnogeograficznej. Najlepszy wynik uzyskała Agata Krakowiak z IVh, natomiast z liceum bezkonkurencyjna była Weronika Rak z IIIc.  Gratulujemy.

Szkolny koordynator

Katarzyna Klimczak

Żerom wśród przedszkolaków

Opublikowano:27-02-2020

W dniu 25 lutego 2020 r. w hali Akademickiego Centrum Sportowego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, odbył się Orlen Przedszkoliada Tour. PRZEDSZKOLIADA.PL to ogólnopolski system rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Do głównych jej celów należy:

 • Zapewnienie dzieciom udziału w często pierwszej w życiu imprezie sportowej.
 • Rozrywkę i edukację ruchową.
 • Przeciwdziałanie otyłości i zapobieganie późniejszym zwolnieniom z WF.
 • Kreowanie postawy Fair Play, jak i zasad zdrowej, sportowej rywalizacji.
 • Promocję aktywności ruchowej jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu oraz zdrowego odżywiania się.

Czytaj dalej

Kto pojedzie na wycieczkę?

Opublikowano:27-02-2020

 Przyznano nagrody w konkursie na frekwencję w I semestrze roku szkolnego 2019/ 2020.

 • I miejsce – klasa IF – 93% – dofinansowanie jednodniowej wycieczki klasowej
 • I miejsce – klasa I P  – 93% – dofinansowanie jednodniowej wycieczki klasowej
 • II miejsce – klasa IA  – 92,4% –  możliwość wyjścia klasowego w dowolnym dniu tygodnia
 • III miejsce – klasa I B – 91,7% – immunitet na niepytanie w dowolnym dniu tygodnia

Gratulujemy:)