Opublikowano:02-09-2020

 

 

 

 „Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej”

SPOTKANIE DLA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW I RODZICÓW/OPIEKUNÓW ODBĘDZIE SIĘ 17.09.2020 r.

(po zebraniach wychowawcą)

Opublikowano:02-09-2020

 

 

 

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU: 2019 -1-PL01-KA102-062497

 „Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej”

Praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Lista zakwalifikowanych 3k i 3g 

Regulamin rekrutacji 2019

Drodzy Uczniowie!

Opublikowano:31-08-2020

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020-21. Będzie to rok inny pod wieloma względami, również pod względem organizacji pracy naszej szkoły. Zgodnie z  wytycznymi MEN i GIS w szkole opracowano procedury, dzięki którym zachowany zostanie‑ w miarę możliwości ‑ dystans społeczny uniemożliwiający szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa. Procedury te obowiązują uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, te przeznaczone dla Was zostały umieszczone na stronie szkoły i jesteście zobowiązani do zapoznania się z nimi. Ale przypomnę najważniejsze zasady:

 1. Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie uczniowie zdrowi;
 2. W częściach wspólnych‑ korytarzach, na klatkach schodowych, w toaletach obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek;
 3. Przed wejściem do szkoły i sali obowiązuje dezynfekcja rąk;
 4. Nie musicie zmieniać obuwia, ale dbajcie o czystość w szkole;
 5. Obowiązują wejścia do szkoły zaznaczone w planie lekcji, jutro, tj, 1 września wejściem A (głównym) wchodzą tylko klasy rozpoczynający w sali 2, 4, 02, 28, pozostali wejściem B. Klasy pierwsze zbierają się na boisku pod opieka wychowawców;
 6. Wejście na górne piętra wyłącznie klatką obok biblioteki, zejście wyłącznie klatką środkową.
 7. Uczniowie po wejściu od razu kierują się do wyznaczonej sali, przebywanie na korytarzach jest zabronione (wyjątek to oczekiwanie na lekcje przed salą).

Z pozostałymi zapisami procedur zapoznają Was wychowawcy, ja proszę o ich bezwzględne przestrzeganie w trosce o zdrowie nas wszystkich.

Mimo wszystko życzę Wam udanego roku, satysfakcji z nauki, świetnych wyników z egzaminów zewnętrznych i wielu przyjaźni. Ale najbardziej życzę Wam i Waszym Rodzinom tego, co najcenniejsze ‑ zdrowia.

Izabela Laska, p. o. dyrektora szkoły

 

Plan lekcji 2020/2021

Opublikowano:30-08-2020

Prosimy o dokładne zapoznanie się z planem lekcji na rok 2020/2021. Przed pierwszą po ostatniej godzinie lekcyjnej zostały określone wejścia i wyjścia dla każdej klasy. Jeżeli nie ma takiej adnotacji obowiązują następujące zasady:

 • drugie piętro wejście i wyjście B
 • sala gimnastyczna i sala nr 10 wejście i wyjście C
 • pierwsze piętro wejścia i wyjścia A i B
 • sala gastronomiczna wejście D

UWAGA:Plan należy śledzić na bieżąco ponieważ możliwe są zmiany.

Procedury epidemiczne 2020 2021

Opublikowano:30-08-2020

Prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami epidemicznymi dla uczniów oraz rodziców obowiązującymi w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021.

Harmonogram zebrań z rodzicami uczniów klas pierwszych 1 września 2020 r.

Opublikowano:27-08-2020

Proszę zapoznanie się ze zmienionym przydziałem sal na zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych w dni 1 września 2020

Dyrekcja ZSTiO Czytaj dalej

Rozpoczęcie roku 1 września 2020

Opublikowano:27-08-2020

Msza święta inaugurująca nowy rok szkolny w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego o godz. 8.30

Chętnych nauczycieli i uczniów (przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności) zapraszamy do udziału we mszy

Harmonogram spotkań z wychowawcami KLAS STARSZYCH i kl. I N BS II stopnia Czytaj dalej

Opublikowano:24-08-2020

Stypendia szkolne dla uczniów zameldowanych na terenie Miasta Częstochowy

Opublikowano:19-08-2020

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia wynikającą z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 netto/ osobę (dochody za miesiąc sierpień 2020)

Czytaj dalej

Podręczniki dla klas starszych

Opublikowano:18-08-2020

PODRĘCZNIKI 2020 21 KONTYNUACJA