Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców. 

Opublikowano:08-06-2020
Pokaz będzie dostępny w dniu 09.06.2020 godz. 14.00 na żywo pod adresem  https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be
Wydarzenie jest bezpłatne i może w nim uczestniczyć dowolna osoba.

Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 4 w roku szkolnym 2020/2021  NOWOŚĆ!

Opublikowano:02-06-2020

Zgodnie z Uchwałą Nr 363.XXVII.2020 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z  dnia 26 marca 2020 z dniem 1 września 2020 zostaje uruchomiona BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 4 w ZSTiO im. S. Żeromskiego w Częstochowie.

DLA

absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia (w zawodzie fryzjer) i

absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej (w zawodzie fryzjer)

Nauka w Branżowej Szkole II Stopnia trwa dwa lata a jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu technika (technik usług fryzjerskich), zdobycie wykształcenia średniego branżowego oraz  pozwala na  przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Drodzy maturzyści!

Opublikowano:02-06-2020

 W związku z wytycznymi GIS, z którymi mieliście obowiązek się zapoznać wprowadzamy następujące zasady na egzaminie maturalnym:

Wytyczne dla Maturzystów

Uwaga maturzyści

Opublikowano:01-06-2020

Proszę dokładnie sprawdzać, którym wejściem i o której godzinie dana grupa wchodzi do szkoły. Przejście między pietrami będzie zablokowane. Wchodzimy zachowując odstęp 2 metrów, w maseczach lub przyłbicach, z własnymi przyborami do pisania (czarne długopisy) i przyborami pomocniczymi – linijka, cyrkiel, kalkulator, lupa. Na liście przed salą podpisujemy się własnym długopisem, maseczki można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej.

Uwaga, kolorem niebieskim oznaczono obsolwentów z lat pooprzednich: LO – absolwenci liceum, Tech – absolwenci technikum

Harmonogram

#63PL

Opublikowano:31-05-2020

„Co jest najważniejsze w życiu?” konkurs filmowy

Bądź twórczy!

Zapraszamy wszystkich uczniów do uczestnictwa w specjalnym konkursie filmowym, gdzie można zaprezentować swoją indywidualność, swoje niezwykłe, bo niepowtarzalne, podejście do świata i w sposób twórczy opowiedzieć, co dla mnie jest najważniejsze w życiu. Najbardziej liczy się  przekaz osobisty i twórcze ujęcie tematu. W ciągu 63 sekundowego filmu, wykonanego dowolną techniką (może to być film nakręcony komórką, animacja, grafika) można przedstawić, o co mi chodzi w życiu, co jest dla mnie największą wartością, co w nim liczy się najbardziej. Czytaj dalej

Praktyki zawodowe w Rimini

Opublikowano:29-05-2020

Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo- organizacyjno-społecznych uczniów technikum

2018-1-PL01-KA102-048099

Staż czyni mistrza październik 2019

Opublikowano:28-05-2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku

Harmonogram matur

Dzień otwarty 2 czerwca 2020

Opublikowano:28-05-2020

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, w dniu 2 czerwca (wtorek) istnieje możliwość osobistych konsultacji z wychowawcami i nauczycielami. Proszę jednak o wcześniejsze poinformowanie wychowawcy o planowanej wizycie w szkole oraz podanie wychowawcy nazwisk nauczycieli, z którymi chcielibyście się Państwo spotkać.
Godziny konsultacji z nauczycielami:
16.30 – 17.15 – wychowawcy i nauczyciele klas pierwszych
17.15 – 18.00 – wychowawcy i nauczyciele klas drugich i trzecich

Harmonogram dnia otwartego 2 czerwca

W celu minimalizacji ryzyka zakażenia prosimy o zachowanie reguły dystansu społecznego, m. in. odstęp 2 metrów od innych osób, noszenie maseczek lub przyłbic podczas poruszania się po korytarzach i klatkach schodowych szkoły.

Z poważaniem – Stanisław Dzwonnik, dyrektor szkoły

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodzie

Opublikowano:27-05-2020

Świadectwa z ostatniej sesji (styczeń 2020) można odebrać w sekretariacie uczniowskim według następującego harmonogramu:

Osoby zdające egzamin maturalny (po egzaminie)

  • 08.06.2020: klasa 4k i 4 f
  • 09.06.2020: klasa 4h i 4 j
  • 10.06.2020: klasa 4g
  • 15.06.2020, w godz. 10.00 – 15.00: osoby nie zdające matury oraz absolwenci.

W czasie odbioru świadectw proszę przestrzegać zaleceń sanitarnych (odstęp, maseczki, rękawiczki).

Harmonogram egzminów zawodowych

Opublikowano:27-05-2020

W razie wątpliwości dotyczących części praktycznej (w którym dokładnie dniu i na którą zmianę przychodzi konkretny uczeń) proszę kierować pytania poprzez dziennik elektroniczny do kierownika szkolenia praktycznego.

Harmonogram egzaminów zawodowych 2020 ZSTiO