Uwaga absolwenci MATURA 2023

Przypominamy, iż 07 lutego 2023 upływa termin złożenia deklaracji maturalnej. Po tym terminie nie będzie możliwości nanosić na deklaracje jakichkolwiek zmian.

Przypominamy również, iż osoby, które przystępowały do egzaminu maturalnego w latach 2020–2022, kiedy część ustna nie była przeprowadzana, i nie zdały egzaminu maturalnego, w roku 2023 mają obowiązek przystąpić również do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy nowożytny), nawet jeżeli takiego obowiązku nie miały, kiedy przystępowały do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

Comments are closed.