Rekrutacja 2023

Uwaga! W związku z otrzymaniem zgody MON na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego zainteresowani kandydaci proszeni są o wskazanie w pierwszym wyborze klasy 1W_OPW. Kandydaci do Oddziału Przygotowania Wojskowego wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych prób sprawności fizycznej. Kandydaci zobowiązani są do zalogowania się do tej klasy w nieprzekraczalnym terminie 29 maja, chętnych z każdego wyboru obowiązują próby sprawności fizycznej – 2 czerwca (termin dodatkowy 22 czerwca). Najpóźniej w dniu przeprowadzania prób sprawności fizycznej należy dostarczyć do szkoły orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata oraz zgodę rodziców na udział w próbach sprawności fizycznej. Szczegółowe informacje na stronie www.zeromski.czest.pl w zakładce Rekrutacja 2023/2024

Klasa 1C pozostaje klasą mundurową z przedmiotami uzupełniającymi: edukacja wojskowa, strzelectwo i musztra, samoobrona.

Comments are closed.