Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka.

Dzień ubogich 2023-zdjęcie nr 3

W niedzielę, 19 listopada 2023 roku, obchodzony był VII Światowy Dzień Ubogich ogłoszony przez papieża Franciszka, pod hasłem: „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”.

W orędziu na Światowy Dzień Ubogich Ojciec Święty pisze: „Mówiąc o ubogich, łatwo jest popaść w retorykę. Jest to również podstępna pokusa, aby zatrzymać się na statystykach i liczbach. Ubodzy są ludźmi, mają twarze, historie, serca i dusze. Są braćmi i siostrami ze swoimi zaletami i wadami, jak wszyscy inni, i ważne, aby wejść w osobistą relację z każdym z nich.”

Według raportu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu opublikowanego w 2023 roku w Polsce rośnie skrajne ubóstwo dzieci i seniorów. Według badań liczba Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie wynosi – 1,8 mln, a ponad 4,5 mln żyje w sytuacji „ubóstwa relatywnego”.

Odpowiadając na apel Ojca Świętego, w wielu diecezjach w Polsce zaplanowano spotkania dla osób doświadczających różnych form ubóstwa i wykluczenia.

Także, jak co roku, częstochowskie fundacje, stowarzyszenia i organizacje pomocowe przygotowują z okazji Światowego Dnia Ubogich specjalne wydarzenia, którego celem jest po pierwsze przekazanie potrzebującym np. żywności, odzieży czy środków czystości, a po drugie pokazanie im, że są ludzie i organizacje, na pomoc których mogą liczyć. W tym roku dzień ten odbył się przy Jasnej Górze.  Po raz piaty w pomoc przy organizacji tego dnia włączyła się nasza szkoła, okazując swoją wrażliwość na drugiego człowieka doświadczonego przez los. Uczniowie pod przewodnictwem pani Niny Parzęczewskiej zbierali środki czystości a panie: Ewa Rybak i Barbara Surmacka włączyły się bezpośrednio w pomoc przy organizacji tego dnia m.in. organizując salonik fryzjerski.

Pamiętajmy,  że pomoc ubogim to jedna z powinności nie tylko chrześcijanina, ale każdego człowieka. Świadczona z miłością i otwartym sercem może przynieść bardzo pozytywne efekty.

Barbara Surmacka

Comments are closed.