XXII OLIMPIADA ZNAJOMOŚCI AFRYKI

Logotyp Olimpiady znajomości Afryki

W dniu 4 grudnia 2023 , troje uczniów z naszej szkoły, uczestniczyło w szkolnym etapie Olimipady Znajomości Afryki. Wprowadza ona uczniów w świat wiedzy o kontynencie afrykańskim oraz pracujących tam blisko 900 polskich misjonarzy, dbając o ich rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny oraz społeczny. Jej celem jest kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych oraz rozwijanie postaw tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych.

Uczniowie rozwiązali test składający się z 50 zamkniętych pytań. Wyniki były wysokie, jednak żaden nie pozwolił na zakwalifikowanie się do kolejnego etapu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku to doświadcznie pozwoli na osiągnięcie wyższego wyniku. Gratulujemy uczestnikom zdobytej wiedzy .

 

 

Katarzyna Klimczak, Sylwia Suk

Comments are closed.