Wyjazd do KL Auschwitz i Muzeum AK w Krakowie

„Kto nie pamięta historii skazany jest na jej ponowne przeżycie”

George Santayana

22.11. (środa) i 24.11 (piętek) odbył się wyjazd do KL Auschwitz i Muzeum AK w Krakowie. Wspólnie z uczniami i nauczycielami naszej szkoły szliśmy śladami bohaterów , skazanych,  o których pamięć należy dbać przez odkrywanie historii w takich miejscach.

Znaleźliśmy się w takim obiekcie, w którym brakuje słów, żeby opisać wrażenie jakie robi obóz koncentracyjny i obóz zagłady. Potrzeba wrażliwości i zatrzymanie się nad losem milionów ludzi, którzy tu trafili jest jednym z elementów wychowania młodego pokolenia, dla których, mamy nadzieję, nie będą to tylko numery i smutna karta historii.

Druga część wyjazdu obejmowała zwiedzanie Muzeum AK im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”w Krakowie. Nowoczesna forma połączona z wnętrzem utrzymanym w konwencji starego miasta budowanego z czerwonej cegły daje ciekawe tło pod zgromadzone eksponaty. Imponująca kolekcja broni jak i inne zebrane pamiątki zrobiły na nas duże wrażenie.

Z pewnością nie będzie to nasz ostatni wyjazd do tego miejsca.

Comments are closed.