Uwaga absolwenci MATURA 2024

Przypominamy, iż 07 lutego 2024 upływa ostateczny termin złożenia oraz nanoszenia zmian w deklaracji maturalnej. Przypominamy również, iż osoby, które przystępowały do egzaminu maturalnego w latach 2020–2022, kiedy część ustna nie była przeprowadzana (z przedmiotów obowiązkowych : język polski, język obcy nowożytny), lub nie zdały egzaminu maturalnego ustnego w roku 2023, w roku 2024 mają obowiązek przystąpić również do części ustnej z niezdanego egzaminu.

Comments are closed.