MATURA 2024 – wydawanie świadectw dojrzałości

Drodzy Absolwenci!

Wydawanie świadectw dojrzałości 09.07.2024 (wtorek)
w godzinach 12:00-15:00 w sekretariacie uczniowskim.
W kolejnych dniach w godzinach pracy sekretariatu.

Przypominamy o zabraniu dowodu osobistego.

Absolwent, który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu ma prawo przystąpić do poprawki (sierpień 2024), po złożeniu druku deklaracji do dnia 16.07.2024 w szkole.

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2024/EM-2024-Zalacznik-7.pdf

Absolwentom technikum przypominamy o odbiorze Dyplomu Zawodowego.

Comments are closed.