Staż zawodowy w Portugalii

Fundacja Młodzieży Wiejskiej w konsorcjum z Zespołem Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie ogłaszają nabór uczestnikiem do projektu pn.„Kompetencje i doświadczenie podstawą na rynku pracy(POWERVET-2020-1-PL01-KA102-080562) finansowanego w ramach projektu systemowego „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych łącznie 60 uczniów z trzech szkół technicznych poprzez udział w 2 tygodniowym stażu w portugalskich firmach reprezentujących branże zgodne z profilem nauczania.

Uczestnikiem projektu może zostać uczeń ZSB w Brzegu lub ZSTiO w Częstochowie kształcący się na profilu nauczania określonym w Regulaminie rekrutacji.

W ramach wsparcia uczestnik mobilności otrzymuje nieodpłatnie:

– wsparcie w zakresie przygotowania do mobilności (szkolenia językowe, pedagogiczne, kulturowe),

– organizację programu stażu oraz programu kulturowego,

– transport na trasie Polska – Portugalia – Polska,

– zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie trwania stażu,

– ubezpieczenie: na czas podróży i pobytu.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem rekrutacji!

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi załącznikami należy złożyć bezpośrednio u szkolnego koordynatora projektu – prof. Piotra Kozieła.

Załączniki:

Comments are closed.