„Mobilna szkoła – trampolina sukcesu”

Jesteśmy szczęśliwi, że udało się rozpocząć staż zawodowy w ramach projektu unijnego Erasmus+ nr 2020-1-PL01-KA116-078992 „Mobilna szkoła – trampolina sukcesu”. Młodzież klas 3U ( Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych – 10 osób) i 3J ( Technik Hotelarstwa – 10 osób) wyjechała 11 września do Rimini we Włoszech. Opiekunami grup są: Pani Ewa Śliwakowska i Pan Marek Klecha. Staż będzie trwał 4 tygodnie. Kluczowym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej szkoły poprzez udział w projektach finansowanych przez Unię Europejską. Wszystkie podjęte działania są certyfikowane, co niewątpliwie przyczyni się w przyszłości do podwyższenia rangi ucznia na rynku pracy. Uczestnicy wzmocnią również poziom kompetencji zawodowych, odbędą trening umiejętności posługiwania się językiem obcym. Oprócz pracy zawodowej czeka ich duża dawka wrażliwości międzykulturowej oraz zwiedzanie Wenecji i San Marino. Po odbyciu mobilności uczestnicy będą pewni siebie, doświadczeni, z optymizmem patrzący w przyszłość zawodową i dostrzegający swoje szanse na rynku krajowym i zagranicznym.

Koordynator projektu

Alicja Klecha

Aneta Paluch

Comments are closed.