Zawodowa współpraca  3

15.09.2021 r. rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek do projektu „Zawodowa współpraca 3” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór do projektu trwa od 15.09.2021 r. do 01.10.2021 r. W tym czasie Koordynatorzy/ki szkolni/e przyjmują dokumenty od uczniów/uczennic i nauczycieli/nauczycielek. Szkolnym koordynatorem w Zespole Szkól Technicznych  i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego jest pani Agnieszka Stolarska.

Kandydaci do projektu składają  u Koordynatora następujące dokumenty:

  • uczniowie/uczennice: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, rekomendacja wychowawcy/czyni, ankieta motywacyjna;
  • nauczyciele/nauczycielki: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, rekomendacja dyrektora/ki szkoły, ankieta motywacyjna

Dokumenty do rekrutacji :

Comments are closed.