Konsultacje Strategii RP

Plakat konsultacji młodego pokolenia dla województwa śląskiego

23 września 2021 r. odbyła się  konferencja konsultacyjna, na której młodzi ludzie z województwa śląskiego mieli możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone były w  sześciu obszarach tematycznych; „Edukacja i szkolnictwo wyższe”, „Rynek pracy i przedsiębiorczość”, „Społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „Polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „Zdrowie i sport” oraz „Ekologia i klimat”.

Organizatorem konsultacji był Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem – pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

W debacie czynny udział brali uczniowie naszej szkoły. Podczas spotkania, mieli oni możliwość przedstawienia problemów, z którymi mierzą się młodzi ludzie , zaproponowania sposobów ich wyeliminowania.

Zdanie każdego uczestnika było ważne a poruszane tematy istotne dla nas wszystkich.

Czy warto było?  Uczestnicy tak piszą;

„Na początku dostaliśmy wspólny dokument gdzie wpisywaliśmy problemy, jakie widzimy i jakie nas dotykają związane z tym tematem, a potem omawialiśmy je. Następnie proponowane były w następnej tabeli rozwiązania tych problemów.
Ogólnie cała debata bardzo mi się podobała i aktywnie uczestniczyłam i w opisywaniu problemów oraz rozwiązań ale też w dyskusji na tematy tam zawarte.
Wszystko było prowadzone sprawnie i raczej interesowało i zachęcało do rozmów.”

„Osobiście uważam, że dobrze spędziłem czas słuchając ludzi, którzy mają wiedzę oraz świadomość o szeregu problemów, które występują i ogrom wiedzy, którą chcą przekazać .  Chętnie wezmę udział w następnych spotkaniach jeżeli takowe będą miały miejsce w niedalekiej przyszłości.”

„Projekt w którym miałem zaszczyt wziąć udział oceniam jak najbardziej pozytywnie i szczerze wierzę w jego sukces i  pozytywne skutki w przyszłości”

„Naprawdę cieszę się że miałem okazję poznać ludzi z podobnymi poglądami i problemami do moich, którzy wiedzą jak mówić o trudnych sprawach”

Przedstawiciele Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie spisali się na medal, śmiało możemy ich nazwać Grupą VIP😊

Comments are closed.