Stypendium szkolne 2022/2023 dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Częstochowa

Wnioski należy składać od 01.09.2022 – 13.09.2022r. w siedzibie szkoły.
Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest spełnione kryterium dochodowe (za miesiąc sierpień 2022)- 600 zł netto/osobę.
Uczniowie mieszkający poza Częstochowa, mogą starać się o stypendium w swojej Gminie.  Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 p. 4: tel. (34) 372-42-20.

Zasiłek szkolny na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Częstochowa.

Zasiłek może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. (wypadek, śmierć w najbliższej rodzinie, choroba)

Załączniki poniżej

 

Comments are closed.